การสร้าง e-book

E – Book (Electronic Book) หนังสือมีชีวิต หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นรูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทสามารถนำเสนอข้อมูลได้หลายรูปแบบทั้งจากหนังสือธรรมดา ไม่มีภาพ ไม่มีเสียง ไม่มีการเคลื่อนไหว ขาดได้ เปลี่ยนเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีภาพเคลื่อนไหว มีเสียง คงทนต่อการใช้งาน มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และยังสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเนื้อหาภายในแฟ้มเดียวกันได้ โปรแกรม Desktop Author เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างสื่อดิจิตอล หรือที่เรียกทั่ว ๆ ไปว่า E-Book เอกสารที่ได้จากการสร้างด้วยโปรแกรม Desktop Author นี้จะมีลักษณะรูปร่างเหมือนหนังสือ ทั่วไป คือ มีปกหน้า สารบัญ ข้อความ รูปภาพ และนอกจากนี้ยังสามารถแทรกภาพเคลื่อนไหว ไฟล์ภาพยนตร์ ไฟล์ Flash และเสียงบรรยาย รูปภาพข้อความ ลิงค์สั้น ๆ ลงไปในหนังสือได้ รวมทั้งขนาดของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีขนาดเล็ก ซึ่งทำให้ง่ายต่อการ Download จากเว็บไซต์ ข้อดีของโปรแกรม Desktop Author มีดังนี้ สำนักอุทยานการเรียนรู้ TK Park (2548:6) ได้กล่าวถึงข้อดีของโปรแกรม Desktop Author ดังนี้ 1. สามารถแก้ไของค์ประกอบของหน้าแต่ละหน้าได้ ซึ่งจะเห็นผลที่เปลี่ยนแปลงได้เลยทันที 2. สามารถพิมพ์ในแพ็คเกจของ E-Book ได้เลย โดยใช้คุณสมบัติของ Editable text 3. สามารถสร้างลิงค์ไปยังหน้าอื่น ๆ ทั้งภายใน E-Book เดียวกัน หรือ เว็บไซต์ อีเมล์ และไฟล์อื่น ๆ ได้ 4. สามารถสร้างฟอร์มในการทำแบบทดสอบด้วย Easy Forms editor ของโปรแกรม เช่น การตั้งคำถาม ต่าง ๆ การทดสอบ การสำรวจ อื่น ๆ ได้ 5. สร้าง E-Book จากการใช้ต้นแบบและปุ่มต่าง ๆ ซึ่งมีมาให้พร้อมกับโปรแกรมได้ 6. จัดทำ E-Book ไปยังเว็บไซต์ และสามารถเปิดใช้ได้โดยไม่ต้องมีโปรแกรมเว็บบราวซ์เซอร์ 7. สามารถแปลงแพ็คเกจเป็นไฟล์ต่าง ๆ คือ EXE, DNL, DRM, และ SCR ได้ 8. สามารถป้องกันข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ โดยการใช้ Password และความสามารถในการสั่งพิมพ์ทางจด หมายอิเล็กทรอนิกส์และบันทึกฟังก์ชันได้ 9. สามารถเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายได้ง่าย และ Download ผ่านเว็บได้รวดเร็ว หรือสามารถที่จะส่งไฟล์ ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ 10. สามารถสร้างเป็นอัลบั้มรูป โดยใช้ฟิลด์ของข้อความรูปภาพได้ 11. ไฟล์ที่ได้จากการ Export มีขนาดเล็ก 12. มีลักษณะคล้ายกับหนังสือ สามารถสั่งพิมพ์ในแต่ละหน้าหรือทั้งหมดของหนังสือ

1 Response to "การสร้าง e-book"

  1. Am in Love says:
    18 พฤศจิกายน 2553 20:35

    ก็ดีค่ะ อยากฟังครูอธิบายมากกว่าคร่าาาาาา

    อ่านเองขี้เกียจ แล้วก็ไม่่ค่อยจะเข้าใจค่ะ

แสดงความคิดเห็น

ข่าวการศึกษา

สถิติเว็บไซต์